فیس بوک توییتر
cheztaz.com

آخرین مقالات - صفحه: 8

برش های مختلف استیک

ارسال شده در ژوئن 13, 2021 توسط Christopher Armstrong
آیا تا به حال در پیشخوان قصابان ایستاده اید و فکر کرده اید ، تفاوت بین یک سیرلوین برتر و یک خانه پورتر چیست.اگر یک کتاب آشپزی گوشت گاو خارق العاده را پیدا کنید ، اغلب اوقات نمودار برش های مختلف گوشت را خواهد داشت.اگر این برای ترجیح شما بسیار معمولی است ، خود را چند عضو جوان FFA (کشاورزان آینده آمریکا) پیدا کنید...